Αναζήτηση:  
Αρχική σελίδα Τελευταία Νέα Συνδέσεις Επικοινωνία ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κατηγορίες

Περιοχή Μελών
Είσοδος Μέλους
Έχετε ξεχάσει τον κωδικό;
Δημιουργία νέου κωδικού.

Newsletter
Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημερωτικά email:Επισκέπτες On-line: 41Επαγγελματικά Δικαιώματα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Τ.Ε.Ε. Β ́ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τελευταία Επικαιροποίηση 31-5-2010

 Α. Όλες οι ειδικότητες του Ηλεκτρονικού Τομέα λαμβάνουν τις παρακάτω άδειες, βάσει του Π.Δ. 362 ( ΦΕΚ 245/Α/22-10-01) :

1.      Βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων

2.      Τεχνίτη αερίων καυσίμων (άδεια βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων +         4ετής πρ/σία + εξετάσεις)

3.      Εγκαταστάτη αερίων καυσίμων (άδεια τεχνίτη αερίων καυσίμων + 4ετής     πρ/σία)

 

Β. Όλες οι ειδικότητες του Ηλεκτρονικού Τομέα λαμβάνουν τις παρακάτω άδειες, βάσει της Υπ. Αποφ. Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/2-10-2005) - Κλάδος Τηλεόρασης, κατόπιν εξετάσεων :

1.      Άδεια χειριστή autocue

2.      Άδεια Τεχνικού Δικτύου Εκπομπής (RF)

3.      Άδεια Τεχνικού Ροής Προγράμματος

4.      Άδεια Τεχνικού ΡύθμισηςΕικόνας

5.      Άδεια Ηλεκτρονικού Ραδιοζεύξεων

6.      Άδεια Χειριστή Κονσόλας Μίξης Εικόνας

7.      Άδεια Τεχνικού Μεταγραφών

8.      Άδεια Μηχανικού Τηλεόρασης-MasterControl (1800 ημερομ. ως         Χειριστής Μαγνητοσκοπίου ή Χειριστής Κονσόλας Μίξης Εικόνας ή Ηλεκτρονικού Ραδιοζεύξεων ή Τεχνικού Ρύθμισης Εικόνας ή Τεχνικού Ροής Προγράμματος).

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ –

ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Ηλεκτρονικών Ραδιοτηλεοπτικών

Συσκευών και Εγκαταστάσεων

Β.Δ. 510/71 (ΦΕΚ 152/Ά/31-7-71)

 

Π.Δ. 258/2003

(ΦΕΚ 235/Α’/10-10-03)

1. Βοηθού ραδιοτεχνίτη (πτυχίο)

2. Ραδιοτεχνίτη (πτυχίο + 400 ημ/θια ως Βοηθός)

Ηλεκτρονικός

οπτικοαουστικών

συστημάτων

Β.Δ. 510/71 (ΦΕΚ 152/Ά/31-7-71)

 

Π.Δ. 258/2003

(ΦΕΚ 235/Α’/10-10-03)

1. Βοηθού ραδιοτεχνίτη (πτυχίο)

2. Ραδιοτεχνίτη (πτυχίο + 400 ημ/θια ως Βοηθός)

Ηλεκτρονικός υπολογιστικών

συστημάτων και δικτύου

 

 

Ηλεκτρονικός συσκευών και

Εγκαταστάσεων

(ΤΕΕ Α’ Κύκλου)

Β.Δ. 510/71 (ΦΕΚ 152/Ά/31-7-71)

 

Π.Δ. 258/2003

(ΦΕΚ 235/Α’/10-10-03)

1. Βοηθού ραδιοτεχνίτη (πτυχίο)

2. Ραδιοτεχνίτη (πτυχίο + 400 ημ/θια ως Βοηθός)

 

Υπάρχει ισοτιμία των πτυχίων ΤΕΕ με ΕΠΑΛ.

 

Τεχνικός στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών και του Service

 

Άδεια ως ” Ραδιοτεχνικός Β ” (παλαιά άδεια “Βοηθός Ραδιοτεχνίτη”)

Άσκηση του επαγγέλματος του Ραδιοηλεκτρονικού και του Ραδιοτεχνικού (άρθρα 22, 23, 24,25,26)

ν.4053/2012 (ΦΕΚ 44/τ.Α./2012)

 

Τεχνικός στον κλάδο της ασφάλειας (Security)

 

i)                   Τεχνικός εγκατάστασης, συντήρησης και παρακολούθησης μηχανημάτων συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού (πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο),

ii)                 Τεχνικός εκμετάλλευσης κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού,

iii)               Τεχνικός εκπόνησης μελετών και σχεδιασμού συστημάτων ασφαλείας

Απαιτείται Άδεια εργασίας Β’ κατηγορίας

          Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών.

ν3707_2008 ΦΕΚ209_τΑ_2008

          Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του ν. 3707/2008

ΦΕΚ664_2010

 

Τεχνικός Δικτύων Δεδομένων

 

Τι αφορά

Ο Τεχνικός Δικτύων Δεδομένων υλοποιεί λύσεις τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Για το σκοπό αυτό συνδυάζει στοιχεία υλικού και λογισμικού και δημιουργεί έτσι σύνθετα συστήματα. Πιο συγκεκριμένα:

- Συμμετέχει στην καταγραφή και ανάλυση των αναγκών του πελάτη

- Συμμετέχει στον σχεδιασμό του Δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που καταγράφηκαν

- Εγκαθιστά, συντηρεί και διαχειρίζεται τα Δίκτυα Δεδομένων και τις υπομονάδες τους

- Εγκαθιστά, συντηρεί και διαχειρίζεται απλά συστήματα πληροφορικής,

- Μπορεί να αναλύσει σε κάποιο βαθμό και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα προκειμένου να άρει βλάβες ή να βελτιώσει την απόδοση του δικτύου.

- Αποκαθιστά τις βλάβες του δικτύου και των υπολογιστικών συστημάτων χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και όργανα

- Μεριμνά για την επάρκεια πόρων των συστημάτων

- Φροντίζει για την διαθεσιμότητα των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής

- Ενημερώνει και εκπαιδεύει τους πελάτες

- Mεριμνά για την ασφάλεια του δικτύου με τον κατάλληλο εξοπλισμό

 Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Η ζήτηση για το επάγγελμα είναι ήδη μεγάλη και η πλειονότητα των επαγγελματιών βρίσκει ικανοποιητική απασχόληση.

Επίσης, παρ’ όλο που το επάγγελμα αυτό ασκείται εδώ και αρκετά χρόνια, αποκτά νέο νόημα με την αλματώδη ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και των κάθε είδους εφαρμογών της πληροφορικής. Τα δίκτυα δεδομένων θα υπάρχουν πλέον σε κάθε χώρο, κατοικίες, γραφεία και επιχειρήσεις και απαιτείται μεγάλο πλήθος εξειδικευμένων τεχνικών αυτής της ειδικότητας. Τα δίκτυα υλοποιούνται ως τοπικά (LAN) και ως ευρείας κάλυψης (WAN), ενώ οι εφαρμογές πληροφορικής που υποστηρίζουν διευρύνονται, και ο Τεχνικός Δικτύων Δεδομένων πρέπει να μπορεί να υπηρετεί σε κάποιο βαθμό όλα τα είδη δικτύων.

 

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Δικτύων Δεδομένων

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΝΟΡΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ "ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ" σελίδες 16-20 και σελίδες 25-26, όπου ρητά αναφέρεται Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ως ο κατεξοχήν τομέας επαγγελματικής υφής.

 

1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τ.Ε.Ε. Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τ.Ε.Ε. Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
3ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. Ν.3475/2006 (ΦΕΚ.146)

Ν.2009/1992 (ΦΕΚ. 18 Α)
4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. 
   8/06-04-2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)
5ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ - ΕΠΑ.Σ. Κατόχων πτυχίων ΤΕΛ, ΤΕΕ.
6ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Να κατεβάσετε ΟΛΑ τα αρχεία και να τα κρατήσετε σε κάποιον φάκελο…! Γιατί ζούμε στην Ελλάδα.

 

Επαγγελματικά δικαιώματα για κατηγορίες αποφοίτων ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων διαμορφώνει το υπουργείο Παιδείας

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013 17:16

 

Την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ που εκκρεμούσαν την τελευταία πενταετία, καθώς και τη διαμόρφωση «Εθνικού Πλαίσιου Προσόντων» (τίτλοι σπουδών που απονέμονται στην Ελλάδα), στο πλαίσιο ημερίδας που διοργάνωσε ο ΕΟΠΠΕΠ στο κτήριο του υπουργείου.

Ο κ. Αρβανιτόπουλος ανακοίνωσε την απόφασή του για την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Σχολών τονίζοντας ότι «η απόφασή μας αποδίδει με δικαιοσύνη επαγγελματικά δικαιώματα που θα δώσουν την δυνατότητα εισόδου στην αγορά εργασίας χωρίς στρεβλώσεις, σε ασφαλές εργασιακό και επαγγελματικό πλαίσιο».

Πιο συγκεκριμένα, χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλων ΕΠΑ.Λ. των ειδικοτήτων

 «Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών» του Τομέα Ηλεκτρονικής»,

 «Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων» του Τομέα Ηλεκτρονικής»,

Επαγγελματικά δικαιώματα σε 30 ειδικότητες των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ 04/03/2016 12:10 Επαγγελματικά δικαιώματα σε 30 ειδικότητες των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ
 Επαγγελματικά δικαιώματα σε 30 ειδικότητες των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ χορηγήθηκαν με Υπουργική Απόφαση. Συγκεκριμένα χ…

περισσότερα »»


Ημερομηνία: 28-09-2020, 10:31
Τελευταία Νέα


Αρχική σελίδα Τελευταία Νέα Συνδέσεις Επικοινωνία ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Design by infocus.