Αναζήτηση:  
Αρχική σελίδα Τελευταία Νέα Συνδέσεις Επικοινωνία ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κατηγορίες

Περιοχή Μελών
Είσοδος Μέλους
Έχετε ξεχάσει τον κωδικό;
Δημιουργία νέου κωδικού.

Newsletter
Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημερωτικά email:Επισκέπτες On-line: 37Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Συστημάτων και Δικτύων

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (θεωρία)

Σκοπός του μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να αποκτήσει ο μαθητής βασικές γνώσεις στο αντικείμενο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Εισάγονται οι έννοιες του ΗΜ φάσματος και κύματος. Δίνονται οι έννοιες του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος και εξετάζονται οι τεχνικές μετάδοσης τους. Δίδονται στοιχεία της αρχής λειτουργίας πομπών και αναμεταδοτών και των συστημάτων ακτινοβολίας. Παρουσιάζονται οι ψηφιακές τεχνικές που εφαρμόζονται.

Συστήματα Αναλογικών Ηλεκτρονικών (θεωρία)

Σκοπός του μαθήματος:

Να αποκτήσει ο μαθητής βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, να κατανοήσει τις αρχές λειτουργίας
των βασικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, να μπορεί να σχεδιάζει απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα με διακριτά
ηλεκτρονικά εξαρτήματα και Ο.Κ και να μπορεί να σχεδιάζει, κατασκευάζει και ρυθμίζει απλές ηλεκτρονικές
συσκευές, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησε.

Συστήματα Αναλογικών Ηλεκτρονικών (εργαστήριο)

Σκοπός του μαθήματος:

Να αποκτήσει ο μαθητής την ικανότητα να σχεδιάζει, κατασκευάζει, βελτιώνει και ρυθμίζει τα κυκλώματα που διδάσκεται στο θεωρητικό μάθημα.

Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών (θεωρία)

Σκοπός του μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι ο μαθητής να γνωρίζει τις βασικές αρχές και εφαρμογές ακολουθιακών κυκλωμάτων, μνημών, μετατροπέων D/A − A/D και κυκλωμάτων χρονισμού.
Να αποκτήσει αντίληψη για την σχέση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών ηλεκτρονικών και γνώσεις στην αρχιτεκτονική των υπολογιστικών συστημάτων

Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών (εργαστήριο)

Σκοπός και αρχές διδασκαλίας μαθήματος:

Να αποκτήσει ο μαθητής πρακτικές γνώσεις στην κατασκευή και τη συντήρηση ψηφιακών συστημάτων, πρακτικές γνώσεις στη δομή και λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων και γνώσεις προγραμματισμού συστημάτων βασισμένων σε μικροεπεξεργαστές

 

Σκοπός του Μαθήματος:

Να κατανοήσει ο μαθητής τη φύση των σημάτων, τον τρόπο συλλογής των δεδομένων, τη σύνθεση των συστημάτων μετρήσεων, τον τρόπο σύνθεσης και προγραμματισμού συστημάτων μετρήσεων και ελέγχου με τη
συμμετοχή προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLCs) και τη μεταφορά δεδομένων μέσω αναλογικών ή ψηφιακών καναλιών. Να περιγράφει ο μαθητής ένα σύστημα αυτοματισμού, να διακρίνει τα αισθητήρια στις εισόδους του, να συγκρίνει τα χαρακτηριστικά των αισθητήρων. Να περιγράφει ένα απλό σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας και ένα σύστημα ελέγχου θέσης. Θα πρέπει, επίσης, ο μαθητής να περιγράφει ένα σύστημα αυτομάτου
ελέγχου με το δομικό του διάγραμμα.

Συλλογή, Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομένων (Εργαστήριο)

 

Σκοπός του Εργαστηριακού μαθήματος:

Η εξοικείωση του μαθητή με τις μετρήσεις, τα αισθητήρια και τρόπο συλλογής και μεταφοράς δεδομένων από
απομακρυσμένες συσκευές μέτρησης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εισαγωγή στο Labview.

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Θεωρία)

 

Σκοπός και αρχές διδασκαλίας του μαθήματος:

Ο μαθητής
· Να αποκτήσει βασικές γνώσεις για τις επικοινωνίες δεδομένων, το μοντέλο αναφοράς OSI, τις συσκευές δικτύωσης, τα μέσα και τις τοπολογίες τοπικών δικτύων, τη δομημένη καλωδίωση, τη θεωρία δρομολόγησης.
· Να γνωρίσει τη λογική σχεδίασης κι ανάπτυξης δικτύων ξεκινώντας από τα τοπικά δίκτυα (LAN) και καταλήγοντας στα δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN).
· Να γνωρίσει τις αρχές του TCP/IP και την εφαρμογή του στο Internet.

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Εργαστήριο)

 

Σκοπός του μαθήματος:

Να αποκτήσει ο μαθητής όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να εγκαθιστά, να ελέγχει και να προβαίνει στις αναγκαίες ρυθμίσεις προγραμμάτων και συσκευών σε ένα δίκτυο υπολογιστών, και να υποστηρίζει χρήστες.

Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς (Εργαστήριο)

 

Σκοπός και αρχές διδασκαλίας μαθήματος:

Να αποκτήσει ο μαθητής όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να φτιαχνει απλά προγράμματα, να κατανοεί τη λειτουργία έτοιμων προγραμμάτων, να επεμβαίνει, σε υπάρχοντα προγράμματα, για μικρής έκτασης αλλαγές και προσαρμογές.
Να αποκτήσει ο μαθητής όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να δημιουργεί νέες και να μπορεί να υποστηρίζει ήδη εγκατεστημένες ιστοσελίδες.
Να μπορεί να χειρίζεται προγράμματα προσομοίωσης.Ημερομηνία: 28-09-2020, 10:39
Τελευταία Νέα


Αρχική σελίδα Τελευταία Νέα Συνδέσεις Επικοινωνία ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Design by infocus.