Αναζήτηση:  
Αρχική σελίδα

Κατηγορίες

Περιοχή Μελών
Είσοδος Μέλους
Έχετε ξεχάσει τον κωδικό;
Δημιουργία νέου κωδικού.

Newsletter
Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημερωτικά email:Επισκέπτες On-line: 4130/03/2014 13:31 -
Αθήνα, 28.3.2014

Η  ΣΥΝΤΑΞΗ  ΤΟΥ  ΠΙΝΑΚΑ  ΤΩΝ  ΚΕΝΩΝ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ

Επειδή πλησιάζει η περίοδος κατά την οποία ο Διευθυντής της κάθε σχολικής μονάδας θα κληθεί να προβεί στη σύνταξη του Πίνακα των κενών – πλεονασμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού, κρίνω σκόπιμο να καταθέσω τις προσωπικές μου απόψεις προκειμένου να φωτισθεί το εξαιρετικά ευαίσθητο και σοβαρό αυτό ζήτημα.

1ον:

Είναι προφανές ότι κατά τη σύνταξη του Πίνακα κενών – πλεονασμάτων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εδάφια των εγκυκλίων με αριθμό πρωτοκόλλου: 86035/Δ2/26-07-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ και 84852/Δ2/20-06-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ, (εγκύκλιοι που αφορούν στις “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ” και στις “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ” αντίστοιχα), στα οποία σημειώνεται ρητά ότι:

«οι ώρες ενός μαθήματος δεν μοιράζονται ισομερώς στους εκπαιδευτικούς ίδιας ειδικότητας. Πρώτα καλύπτει το υποχρεωτικό του ωράριο με ώρες μαθημάτων Α΄ ανάθεσης ο εκπαιδευτικός που έχει τοποθετηθεί πρώτος στο σχολείο και στη συνέχεια οι επόμενοι με σειρά παλαιότητας (τοποθέτησης στη σχολική μονάδα)».

 
2ον:

Ομως υφίσταται ο κίνδυνος σοβαρής παρερμηνείας της διευκρινιστικής οδηγίας της αναφερομένης στο εδάφιο Δ της εγκυκλίου με αριθμό πρωτοκόλλου: 84852/Δ2/20-06-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ στην οποία σημειώνεται ότι:

«Οι ώρες των μαθημάτων που διδάσκονται σε πρώτη (α΄) ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων ή ειδικοτήτων (π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, κ.ά), κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους ή ειδικότητες. Η κρίση υπεραριθμίας γίνεται μεταξύ των εκπαιδευτικών της βασικής τους ειδικότητας σε μία σχολική μονάδα και όχι σε συνδυασμό με τη δεύτερη ειδικότητα ...»,

επειδή ακριβώς:
α.

Ελοχεύει το ζήτημα της καταστρατήγησης της αρχαιότητας στα σχολεία και αυτό διότι εάν γίνει ισομερής κατανομή ανάθεσης μαθημάτων σε κλάδους, τότε υπάρχει το ενδεχόμενο αφενός να εξασφαλίσει οργανική θέση εκπαιδευτικός, είτε νεοδιόριστος, είτε με μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης (σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης) και αφετέρου να χαρακτηριστεί ως πλεονάζων, άλλος εκπαιδευτικός που να είναι αρχαιότερος ή με μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης (πάλι στην περίπτωση της ταυτόχρονης τοποθέτησης).

 

Το συγκεκριμένο σημείο αντίκειται στα Π.Δ. 50/1996 και 100/1997 στα οποία ορίζεται με ακρίβεια το θέμα των υπεραριθμιών και επομένως εάν η προαναφερθείσα οδηγία εφαρμοστεί, ανακύπτει, σαφώς, νομικής φύσεως ζήτημα.

 
β.
Επιπρόσθετα στο Π.Δ. 50/1996 δεν διαχωρίζονται οι κλάδοι μεταξύ τους, διότι στο άρθρο 14 αναφέρεται ρητά ότι:

«3. Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:

α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.

β) Στη συνέχεια τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

i) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.

ii) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. …. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ. ».

 
γ.

Με την κοινή λογική είναι προφανές ότι ο όρος ειδικότητα είναι ευρύτερος του κλάδου, από τη στιγμή κατά την οποία σε συγκεκριμένες ειδικότητες ενυπάρχουν περισσότεροι του ενός κλάδοι.

Π.χ. στην ειδικότητα του ηλεκτρονικού υφίστανται οι εξής κλάδοι:

ΤΕ01.07 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΠΕ17.04 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ

ΠΕ17.08 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

ΠΕ12.06 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΠΕ12.10 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

 
δ.

Επίσης από τα προαναφερθέντα Π.Δ. συνάγεται σαφώς ότι:

το μόνο κριτήριο για να κριθεί κάποιος υπεράριθμος, που δεν το επιθυμεί, είναι να είναι τελευταίος τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα, (του όποιου κλάδου της ίδιας ειδικότητας) και αν υπάρχουν περισσότεροι εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα τοποθετηθέντες, υπεράριθμος, κρίνεται ο τελευταίος τοποθετηθείς με τα λιγότερα μόρια μετάθεσης.

 

Κατά συνέπεια σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να μοιράζονται οι ώρες Α΄ ανάθεσης, ισομερώς, στους εκπαιδευτικούς διαφορετικών κλάδων της ίδιας ειδικότητας με τρόπο ώστε να προκύπτουν υπεραριθμίες που καταστρατηγούν τα Π.Δ. 50/1996 και 100/1997.

 
3ον:
Η ισομερής κατανομή αφορά στα κενά, όπως σαφώς ορίζεται στην εγκύκλιο: 70607/Δ2/23-05-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ στην οποία σημειώνεται ότι:

«Τα κενά για τα μαθήματα που διδάσκονται σε πρώτη (α΄) ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων (π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, κ.ά.), κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους. Σε περίπτωση που τα κενά δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του αριθμού των κλάδων, τότε η ισομερής κατανομή θα επιτυγχάνεται σε περισσότερα από ένα έτη. Η επιμέρους κατανομή σε ειδικότητες ενός κλάδου θα γίνεται με βάση την ικανοποίηση των εκάστοτε εκπαιδευτικών αναγκών». 

 
4ον:

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι καμία εγκύκλιος ή ακόμη και Υπουργική Απόφαση δεν μπορεί να είναι υπέρτερη Προεδρικού Διατάγματος ή Νόμου.

 

Μετά τιμής,

Γάγγας Αλέξανδρος, (ΠΕ17.04)


Ημερομηνία: 19-12-2018, 01:10
Τελευταία Νέα
    09/09/2016 17:28


    24/05/2016 20:49
Αρχική σελίδα
Design by infocus.